Main menu

Porady prawne online

Porady prawne online

porady prawne online

Potrzebna pomoc radcy prawnego od zaraz? Rozwiązaniem są szybkie porady prawne online.

Usługa ta powstała z myślą o Klientach potrzebujących prawnika w nagłych sytuacjach lub przebywających daleko od miast, które obsługuje moja kancelaria (Łódź, Pabianice).

 • Warunki świadczenia usługi porady prawnej online są zamieszczone poniżej.
 • Usługa jest wyceniana indywidualnie w zależności od zakresu sprawy.
 • Wypełnienie formularza jest bezpłatne i jest podstawą do przygotowania oferty i wyceny.

Mają Państwo wątpliwość lub problem prawny? Odpowiem.
Proszę o opisanie w poniższym formularzu.

Warunki świadczenia usługi „porada prawna online”

 1. Klient w celu uzyskania porady prawnej online (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, zaopiniowanie dokumentu, sporządzenie dokumentu/pisma) przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w zakładce porady prawne online, w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny sprawy oraz podaje swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu.
 2. Kancelaria najpóźniej w ciągu 24 godzin od wypełnienia przez Klienta formularza udziela pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych przez nią usług oraz dokonuje wyceny i informuje o wynagrodzeniu za wykonanie Usługi wraz ze sposobem i terminem płatności.
 3. Kancelaria, w celu rzetelnego oraz kompleksowego świadczenia usług, w każdym czasie ma prawo do zadawania Klientowi dodatkowych pytań dotyczących przedstawionego stanu faktycznego i w razie konieczności wezwania do uzupełnienia niezbędnych informacji czy dokumentów.
 4. Przedstawienie Klientowi wyceny Usługi stanowi ofertę wykonania Usługi przez Kancelarię.
 5. Kancelaria związana jest ofertą przez 5 dni roboczych licząc od dnia jej przedstawienia Klientowi.
 6. Dokonanie przez Klienta płatności za Usługę (uznanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia dokonania przelewu), jest jednoznaczne z przyjęciem oferty.
 7. Usługa udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej – skierowanej na adres email wskazany przez Klienta, bądź na wyraźne życzenie Klienta w formie dokumentu przesłanego za pośrednictwem listu poleconego na wskazany przez niego adres, w terminie do 24 godzin od dokonania przez Klienta płatności.
 8. W razie szczególnej zawiłości sprawy lub konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu zagadnienia możliwe jest wydłużenie terminu wykonania Usługi wskazanego w ust. 7, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 9. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została wykonana, może żądać bezpłatnego udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania czy wprowadzenia do dokumentów/pism poprawek.