Main menu

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

obsługa prawna łódź

Współpraca z radcą prawnym – pewność i bezpieczeństwo dla Twojej firmy

Jako radca prawny udzielam pomocy prawnej w języku polskim i angielskim, prowadzę też postępowania w sporach gospodarczych z podmiotami zagranicznymi, mogę również reprezentować firmę przed sądami i trybunałami europejskimi.

Unikniesz wielu zagrożeń, korzystając z wiedzy i doświadczenia, które może zaoferować doświadczony prawnik. Pabianickich i łódzkich Klientów zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

Kompleksowe usługi prawnicze dla firm

 • Prawna obsługa przedsiębiorców
 • Kompleksowa prawna oraz korporacyjna obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie związanym z codzienną działalnością firm, jak i w sytuacjach wyjątkowo trudnych. Indywidualna analiza każdej sprawy oraz priorytetowe traktowanie zagadnień prawnych w celu poszukiwania najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań.

 • Umowy
 • Pomoc prawna w zakresie sporządzania oraz opiniowania różnego rodzaju umów (handlowych, spółek, agencyjnych, bankowych, dotyczących nieruchomości i wynajmu itp.).

 • Reprezentacja
 • Reprezentacja prawna i procesowa Klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami.

 • Przygotowywanie pism sądowych
 • Sporządzanie pism w ramach prowadzonych postępowań sądowych: pozwów, wniosków, pism procesowych, pism przygotowawczych, apelacji, zażaleń, sprzeciwów / zarzutów od nakazów zapłaty, skarg do sądu administracyjnego.

 • Windykacja należności
 • Profesjonalna pomoc prawna w zakresie windykacji należności: przygotowywanie wezwań do zapłaty wraz z notami odsetkowymi, sporządzanie pozwów o zapłatę oraz wniosków o wszczęcie egzekucji na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych.

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Porady prawne oraz sporządzanie dokumentów w elektronicznym postępowaniu upominawczym: sprzeciwów od nakazów zapłaty, sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w przypadku jego uprawomocnienia się na skutek wadliwego doręczenia (błędny adres, pozwanie niewłaściwej osoby), przygotowywanie wniosków o zawieszenie postępowań egzekucyjnych toczących się na podstawie wadliwie doręczonego nakazu zapłaty, pomoc w odzyskaniu niesłusznie ściągniętych wierzytelności.

 • Przygotowywanie pism egzekucyjnych
 • Opracowywanie dokumentów w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, np.: wniosków o wszczęcie egzekucji, o zawieszenie / umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wyznaczenie drugiego terminu licytacji komorniczej, itp.

 • Negocjacje i ugody
 • Prowadzenie procesu negocjacji oraz kierowanie do sądu wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Dzięki temu rozwiązaniu następuje konfrontacja stanowisk stron oraz wypracowanie możliwych ustępstw ugodowych. To pozwala nierzadko na uniknięcie kosztów postępowania sądowego.

 • Odszkodowania
 • Profesjonalna pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania (spory z ubezpieczycielami, szkody majątkowe, kradzieże własności intelektualnej, spory o naruszenie dobrego imienia firmy itp.) Reprezentacja poszkodowanych podmiotów aż do prawomocnego zakończenia etapu sądowego.

 • Spory z ZUS
 • Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych – m.in. spory o wysokość wynagrodzeń i płatności składek, o zatrudnienie na podstawie różnego rodzaju umów, sprawy dotyczące pracy w warunkach szczególnych oraz odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.

 • Spory międzynarodowe
 • Prowadzenie sporów o charakterze międzynarodowym – przygotowywanie i opiniowanie dokumentów w języku angielskim, prowadzenie postępowań przeciwko zagranicznym kontrahentom firm.

 • Porady prawne online
 • Szybkie porady prawne online dla Klientów z całej Polski potrzebujących pomocy prawnej.

Profesjonalna pomoc prawnika (Pabianice, Łódź i online) – tel.: +48 531 50 50 20