Main menu

Klienci indywidualni

Odszkodowania, porady, reprezentacja

odszkodowania Pabianice

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT

Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

Ta znana łacińska maksyma oznacza, że nawet jeśli nieświadomi przepisów złamaliśmy prawo, nie będzie to dla nas żadnym usprawiedliwieniem. Prawo jest tak szeroką dziedziną wiedzy, że nie można polegać na własnej intuicji.

W każdej sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, jaką podjąć decyzję lub co zrobić już po wystąpieniu problemu prawnego, warto skorzystać z profesjonalnej wiedzy radcy prawnego.

Pabianicka kancelaria prawna proponuje wszechstronną pomoc dla osób indywidualnych.

Odszkodowania

Profesjonalna obsługa prawna w uzyskaniu odszkodowania.
W zakresie szkód o charakterze majątkowym, jak i szkód o charakterze niemajątkowym, szkód na mieniu oraz szkód na osobie – reprezentacja osób poszkodowanych przez profesjonalnego pełnomocnika od etapu postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, aż do prawomocnego zakończenia etapu sądowego w sprawie odszkodowania. Pabianice i Łódź to najbliższe obszary działania mojej kancelarii, ale przyjmuję też sprawy o odszkodowania z innych terenów Polski.

Najczęściej postępowania dotyczą:

  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
  • odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych;
  • odszkodowania związane z błędami w sztuce lekarskiej;
  • odszkodowania z powodu naruszenia praw majątkowych;
  • odszkodowania o naruszenie dobrego imienia;
  • innych tytułów prawnych do odszkodowania.

Porady prawne

Udzielanie porad prawnych dla Klientów indywidualnych. Kompleksowa analiza każdego stanu faktycznego. Poszukiwanie rozwiązań jak najkorzystniejszych dla Klienta – jednocześnie zabezpieczających jego interesy.

Reprezentacja

Reprezentacja Klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami.

Umowy

Pomoc prawna w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów (zarówno zawieranych pomiędzy osobami obcymi, jak i członkami rodziny, np. umów dzierżawy, najmu, działu majątku, pożyczki, pełnomocnictw itp.)

Przygotowywanie pism sądowych

Przygotowywanie pism w ramach prowadzonych postępowań sądowych: pozwów, wniosków, pism procesowych, pism przygotowawczych, apelacji, zażaleń, sprzeciwów/zarzutów od nakazów zapłaty, skarg.

Pomoc prawna w postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych

Przygotowywanie pism w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, np. pism odwoławczych, wniosków o zawieszenie lub umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, o wyznaczenie drugiego terminu licytacji komorniczej; prowadzenie negocjacji i sporządzanie wniosków o ugodę.

Porady prawne online

Udzielanie porady prawne online – drogą elektroniczną dla Klientów indywidualnych. Przesyłanie odpowiedzi na zadane pytania (w formie opinii prawnej), opiniowanie, sporządzanie dokumentów.
Szczegóły zostały opisane w osobnej zakładce.

Zapraszam do kontaktu, jeśli jest Ci potrzebny doświadczony prawnik.

Pabianice, ul. Piotra Skargi 85 F
Radca Prawny Justyna Włodarczyk
Tel.: +48 531 50 50 20