Main menu

Kancelaria

porady prawne online kancelaria prawna pabianice

Moja kancelaria prawna w Pabianicach świadczy porady prawne dla Klientów indywidualnych oraz kompleksową obsługę prawną dla firm (także w języku angielskim) w szerokim zakresie obejmującym:

  • prawo cywilne (odszkodowania, prawa majątkowe, sprawy dotyczące własności oraz ochrony dobrego imienia);
  • prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, podział majątku);
  • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia praw do spadku, zachowek, podział spadku);
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłata wynagrodzenia, odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, ustalenie prawa do emerytury/renty);
  • prawo gospodarcze (spory gospodarcze o charakterze międzynarodowym, umowy, kontrakty handlowe, ugody, sprawy spółek handlowych, prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności, reprezentowanie w sądach gospodarczych, itp.);
  • prawo administracyjne (reprezentowanie w sporach z urzędami i organami administracji publicznej);
  • prawo karne oraz prawo wykroczeń – (reprezentacja osób obwinionych w sprawach o wykroczenia, osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa, oskarżycieli posiłkowych w toku postępowania karnego).

Wykształcenie i doświadczenie

  • Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym; listy gratulacyjne rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyróżniające się wyniki w nauce w latach 2006/2007, 2008/2009)
  • Studium języka angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego, kurs języka angielskiego (prawniczego) Legal English ukończony z wynikiem bardzo dobrym (umożliwiającym świadczenie pomocy prawnej i sporządzanie dokumentów w języku angielskim, jaki i prowadzenie sporów sądowych o charakterze międzynarodowym)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi: aplikacja radcowska 2010-2013, wpis na listę radców prawnych pod numerem ŁD-M-1885

Zapraszam do zapoznania się z priorytetami, jakimi kieruję się w pracy oraz zasadami współpracy i wyceny usług.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, zarówno w stosunku do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Szczegółowo analizuję stan faktyczny i możliwe rozwiązania prawne, na bieżąco informuję Klientów o tym, co się dzieje w sprawie i uzgadniam z nimi kolejne podejmowane czynności. Dbam o osobisty kontakt z Klientem, wyjaśniam wątpliwości, jakie nasuwają mu się w związku ze sprawą i zawsze staram się wychodzić z propozycją skutecznego rozwiązaniem problemu.

Kontakt

Kancelaria radcy prawnego jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 11.00 – 15.00 oraz w środy i czwartki w godzinach 14.00-18.00. Możliwe również indywidualne uzgodnienie terminu spotkania: mailowo lub telefonicznie. Jeśli pilnie potrzebują Państwo porady, służę pomocą w ramach porady prawnej online.

Radca Prawny Justyna Włodarczyk
Kancelaria Prawna, Pabianice